Sharkfinplektrumet, i form av hajfena, uppfanns av Stig Landström på 60-talet och denna form spred sig snabbt över världen och användes av internationella artister i världen inom popmusiken,  bland andra The Beatles och Beach Boys.  Plektrumet tillverkas fortfarande i Sverige.